Huisregels

HUISREGELS

Rookbeleid

In de gehele praktijk geldt een rookverbod.


Oefenzaal

Wij adviseren u tijdens het oefenen makkelijk zittende kleding, bij voorkeur sportkleding en schone (sport)schoenen te dragen.


Identificeren

Vanaf 1 juni 2009 zijn we wettelijk verplicht uw zorgpas en identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart, vreemdelingendocument) op juistheid te controleren. U dient bij het eerste consult een geldig identiteitsbewijs en een verzekeringspasje mee te nemen


Aanmelden

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW (naam-adres-woonplaats) gegevens, uw verzekering en, indien van toepassing, de verwijsbrief. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, wordt  u ook gevraagd om welke klacht het gaat.


Omgang

Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens)normen en waarden te gedragen.


Diefstal etc.

De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging en verlies van eigendommen in het pand of op het buitenterrein.


Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let er dan op dat u daarin geen waardevolle spullen achterlaat.


Calamiteiten

In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen  van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (politie, brandweer en ambulancepersoneel) op te volgen.


Afmelden

De praktijk genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling, die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij de patiënt in rekening te brengen


Vergoeding

Gemaakte kosten voor fysiotherapeutische behandelingen die om welke reden dan ook niet verhaald kunnen worden bij uw verzekering, worden bij uzelf in rekening gebracht.


De verantwoordelijkheid of de patiënt voldoende verzekerd is voor fysiotherapie ligt zonder uitzondering bij de patiënt zelf. U kan de polisvoorwaarden raadplegen of contact opnemen met de betreffende zorgverzekeraar.


Privacy

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met uw gegevens om. U heeft altijd recht op informatie en op inzien van uw behandeldossier. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden.


Klachten

Eventuele klachten kunt u melden aan uw fysiotherapeut. We zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Een folder hierover vindt u in de wachtkamer.Contact:

Telefoon: 06 20 877 951

ruben@fysiokrimpenerwaard.nl

Adres:

H.B. Nederburghstraat 2E

2861ZB

Bergambacht

Openingstijden:

Ma t/m vrij:         07:00 - 18:00 

Zaterdag:           08:00 - 12:00

In overleg ook 's avonds beschikbaar.


Telefonisch bereikbaar: 

Ma t/m vrij:         09:00 - 17:00Facebook